Vähemmän hukkaa, enemmän hyötyä

Hukkaa poistamalla voidaan parantaa laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta, samalla saadaan myös enemmin hyötyä irti.