Prosessit

Prosessien jatkuva parantaminen tukee yritysten menestymistä. Laadun, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden varmistamiseksi on työtä arvioitava puolueettomasti ja kyettävä löytämään kehityskohteita. Prosessin tilaa voidaan tarkastella erilaisilla mittareilla. Vanha sanatonta ”sitä saat, mitä mittaat”, pitää usein paikkansa. Juuri siksi on tärkeää valita nämä mittarit siten, että ne aidosti mittaavat haluttua ominaisuutta objektiivisesti ja faktoihin perustuvasti.

Usein prosessien parantaminen edellyttää havaittujen ongelmien korjaamista.
Ongelmien ratkaisun tarkoituksena on löytää ongelman juurisyy ja poistaa se, eikä pelkästään lievittää oireita ja siirtää ongelmaa. Ongelmien ratkaisuun on olemassa useita menetelmiä, mm. DMAIC, A3, 8D, jne., jotka auttavat määrittelemään ongelman, kehittämän korjaavat toimenpiteet, suunnittelemaan paremman prosessin sekä ennalta ehkäisemään mahdolliset tulevat ongelmat.

MINOCS tarjoaa osaamista jatkuvaan parantamiseen ja ongelman ratkaisuun lean- ja Six Sigma- menetelmien avulla.

Ei ole niin pientä ongelmaa, ettei sitä kannattaisi ratkaista. Voimme toki auttaa myös isompienkin haasteiden kanssa…

Ota yhteyttä ja kysy lisää