Miten aloittaa jatkuva parantaminen?

Alla on viisi askelta jatkuvan oppimisen ja parantamisen matkalle, joka kannatta aloitta heti.

Tunnista asiakkaalle tuotettava arvo

Ei ole väliä onko kyseessä tuote tai palvelu, tarkoitus on tuottaa jotain hyötyä maksavalle asiakkaalle. Helpompi ja kevyempi tapa pilkkoa puita säästää aikaa tai uusi kaunis kampaus sekä säväyttävä väri hiuksissa tuottaa mielihyvää ja lisää itsevarmuutta. Molemmissa tapauksissa asiakas on valmis maksamaan saamastaan hyödystä. Ja oikeastaan vain saamastaan hyödystä.  Tämä hyöty on täysin asiakkaan määrittelemä. Tuotteen tai palvelun tarjoaja voi vain antaa oman ehdotuksensa, joka on arvolupaus. Vain aika näyttää toteutuuko se.

Osallista tekijät

Onnistuminen ei ole todennäköistä, jos vain yritetään puskea muutos ulkopuolelta. Paras tulos saavutetaan, kun osallistetaan varsinaisen työn tekijät mukaan kehityshommiin. Uskon, että kaiken kehittämistyön ytimessä on tiimi, jonka osaajat ovat oman työnsä asiantuntijoita. Heillä on varmasti tietotaitoa ja kokemusta kehittää omaa työtään. Kunnioitetaan siis näitä osaajia ja otetaan heidät alusta asti mukaan.

Pidä kokonaisuus mielessä

Viilaamalla vain yhtä nurkkaa, saadaan vain pieni parannus yhteen osa-alueeseen ja lyhyen tähtäimen hyötyjä. Tarkoitus on kuitenkin parantaa koko arvoketjua asiakkaan hyödyksi pitkällä tähtäimellä. On siis ymmärrettävä miten tekemisten ja prosessien vuorovaikutus. Unohtamatta ihmisiä. Luo kokonaiskuva arvovirrasta ja tunnista parannuskohteet, hyödyntämällä koko organisaation osaamista.

Järjestä toiminnat jatkuvaksi virtaukseksi

Poista esteet ja hidasteet arvontuottamista. Ne kuuluisat hukat. Vaikka kaikkea hukka ei voi poistaa, niiden vaikutusta arvon jatkuvaan virtaukseen voidaan pienentää. Poistamalla turhaa tekemistä, voi keskittyä paremmin arvon tuottamiseen asiakkaalle. Kun puiden pilkkominen sujuu vaivattomammin, jää enemmän aikaa perheelle ja harrastuksille. Nopea ja sujuva palvelu, ilman virheitä, tuo lisää asiakkaita. Hyvin organisoitu koneisto tuottaa arvoa jatkuvana virtauksena.

Kehitä tekemistä jatkuvasti

Mikään ei ole täydellistä. On pyrittävä jatkuvasti parantamaan, kehittymään ja oppimaan. Kun edellä olevat asia on kunnossa, oppiminen ja kehittyminen on merkittävästi helpompaa. Jos virtaus hidastuu tai pysähtyy, on mahdollista reagoida nopeasti ja korjata tilanne, koska nähdään helposti missä kohdassa homma ei etene. Tärkeintä on kuitenkin jatkuvasti etsiä uusia mahdollisuuksia sujuvoittaa tekemistä, jotta ei pelkästään toisteta samaa kaavaa.