Lean

Lean on työkaluja. Lean on menetelmiä. Lean on tapa tehdä asioita. Lean on kulttuuria. Lean on ajattelutapa. Lean on oppimista. Lean on ongelmien ratkaisua. Lean on johtamista. Lean on sitä ja tätä.

Leanille on monia määritelmiä, jotka kaikki on yhtä hyviä ja huonoja. Lean on kaikkea edellä mainittua ja paljon muuta.

Lean ajattelun juuret on lähtöisin Toyotan tuotantojärjestelmästä (TPS). Myöhemmin menetelmä on kehittynyt valmistavan teollisuuden mukana ja sittemmin levinnyt myös muille aloille. Ydinajatus on osallistaa ihmiset jatkuvasti kehittämään toimintaa ja parantamaan prosesseja asiakkaan hyödyksi. Kaiken lähtökohtana on tunnistaa toiminnot, joilla asiakkaalle tuotetaan arvoa, eli arvovirta. Kun arvovirta on tunnistettu, voidaan parantaa prosesseja, jotka tuottavat eniten hyötyjä asiakkaalle. Yksi oleellinen osa lean-ajattelussa on tunnistaa asiakasta hyödyttämätön työ ja toiminta, eli hukka, organisaation toiminnoissa ja prosesseissa. Hukkaa poistamalla ja vähentämällä voidaan tehokkaasti parantaa laatua, lyhentää toimitusaikoja ja pienentää kustannuksia.